{epub pdf} Cead AighnisAuthor Nuala Ní Dhomhnaill – Avengersinfinitywarfullmovie.de

Sciamhleabhar seo thaobh cl agus dearadh Ina theannta sin t an fhil ocht ann aib , doimhin, ilghn itheach T an ts od lacht ann at in Dealg Droighin agus in F ar Suaithinseach agus an diamhaire at in Feis Is ioma eilimint a shn onn ina ch ile ina bhr id n greanta san fhil ocht seo teanga agus d chas Bhaile M ir agus Chathair an Treantaigh, b aloideas agus litr ocht ireann, a taith agus a m thuiscint saoil, a h irim aigne Is maith mar a ritheann an meafar soilseach chuici agus cl na heala ne bhualadh aici go neafaiseach ar an ioml n T saol an fhochoinsiasa fhionnachtain n os doimhne n roimhe seo anseo ag Nuala mar a chuirtear in i l go h irithe sa roinn Na Mur cha a Thriomaigh seo go h irithe a chinnt onn go bhfuil an leabhar seo le h ireamh ar scothleabhair na h igse i gclabhs r na m laoise seo caite agus go bhfuil ileamh f s air sa mh laois seo againn